Injuriesager

Forfatter:
Note: 
Indhold: Skal injuriesagen anlægges? ; De særlige processuelle regler om injuriesager ; Skal injuriesagen forliges? ; Stævningen i en injuriesag ; Sagsøgte ; Sagsøgerens påstand ; Sagsøgtes svarskrift ; Ytringsfriheden efter Den Europæiske Menneskerettighedskonvention ; Pressenævn og genmæle ; Konklusion og retspolitiske overvejelser

Injuriesager

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649271
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Karnov Group, 2021, (3. udgave)
ISBN: 
9788761942630