Inklusion af børn og unge med autisme

Forfatter:
Om betingelser for og metoder til inklusion af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) i folkeskolen
Note: 
Indhold: Hvad er ASF? ; Hvad er inklusion af børn med ASF? ; Er inklusion endnu en undskyldning for besparelser? Hvorfor ser vi aktuelt massive inklusionsudfordringer? ; Er det muligt at inkludere alle elever med ASF? ; Drager elever med ASF nytte af fællesskabet med jævnaldrende? ; Hvordan kommunikerer underviseren bedst 1:1 med elever emd ASF? ; Hvorfor er elever med ASF stressede, og hvad gør man ved det? Hvilke alternative skoleformer kan man iværksætte? ; Hvilke fordele og ulemper er der ved alternative skoleformer, og hvilke konsekvenser har inklusion?

Inklusion af børn og unge med autisme

Lydbog med tekst
Spilletid: 
4 timer 16 minutter
Bognummer: 
47512
Indlæsningsår: 
2020
Nota udgivelsesår: 
2020
Indlæser: 
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019
ISBN: 
9788741273570