Inklusion når det lykkes

fortællinger fra vuggestue, dagpleje og børnehave om det gode børneliv for alle
(Læring i dagtilbud)
Note: 
Indhold: Inklusion - hvad handler det om? ; Børn, der har behov for særlig opmærksomhed : om inklusion og relationer ; Børn, der gør noget andet, end de voksne forventer : om inklusion og anerkendelse ; Børn, der skaber uro og klonflikter : om hjernen, tilknytningsmønstre, samspil og inklusion ; Børn, der er forsinkede i deres udvikling : om inklusion, ressourcefokus og barnets nærmeste udviklingszone ; Børn i sproglige vanskeligheder : om sprogtilegnelse, forståelse, udtale og inklusion ; Børn med fysisk handicap : om inklusion af børn med funktionsnedsættelse ; Forældresamarbejde : om inklusion af alle børns familier ; Den fælles opgave : om understøttende stilladser og befordrende samarbejde ; Inklusionsværktøj

Inklusion når det lykkes
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
624538
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2012
ISBN: 
9788772816500