Innovationspædagogik

kunsten at fremelske innovationskompetence
Forfatter:
Inspiration til design og tilrettelæggelse af undervisningsforløb, der giver deltagerne mulighed for at udvikle innovationskompetencer
Note: 
Indhold: Kunsten at fremelske innovationskompetence ; Innovationsbegreber og klassifikationer ; Innovationsfeltet i organisation og samfund ; Innovationsproces, innovationsdiamant og lederroller ; Den innovationspædagogiske teoriramme ; Læringsrum for innovationsskabelse ; Æstetiske og kunstneriske læreprocesser ; Innovationsteorier og modeller ; Sociale teknologier til innovationsskabelse ; Innovationspædagogik og innovationskompetence

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Innovationspædagogik
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Innovationspædagogik Standard e-bog
Bognummer: 
645591
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2019, (2. udgave)
ISBN: 
9788759334737

Innovationspædagogik
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
614013
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2011
ISBN: 
9788759315378