Institutionalisering

Forfatter:
Redaktion: 
Martin Bayer m.fl.
(Vera)
Note: 
Indhold: Institutionalisering. Jan Kampmann: Hvad gør institutionaliseringen ved børnene? Niels Rosendal Jensen: Institutionalisering - historie, nutid og en mulig fremtid? Niels Vissing Jakobsen: Unge mennesker på døgninstitution - hvor er den menneskelige dimension? Knud Erik Pedersen: Institutionsliv - mellem fællesskab og instrumentel styring. Peter Grevsen: Etik er kittet i samfundet. Nanna Mik-Meyer: Problemfastsættelse - en neutral eller kontekstafhængig proces? Randi Dahl: Det pædagogiske "hjem" - om hjem-lighed som en pædagogisk metafor

Institutionalisering
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
604244
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Tidsskriftet Vera, 2004