Integration eller isolation

etniske minoriteter på arbejdsmarkedet
Forfatter:
Note: 
Indhold: Fleksibilitet i arbejdsorganisationerne ; Human kapital versus netværksteori ; Mangfoldighedsledelse ; Fleksibilitet og etnisk segregering ; Rekruttering, kompetenceudvikling, socialt ansvar og ny ledelse ; Etnisk polarisering i netværkssamfundet ; Fleksibilitets betydning for den etniske opdeling i ISS ; Rekruttering, netværk og social sammenhængskraft ; Mangfoldighedsledelse i ISS

Integration eller isolation

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
617136
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2008
ISBN: 
9788776830151