Introduktion til markedsføring på sociale medier

Facebook og LinkedIn
Note: 
Indhold: De sociale medier (De sociale mediers popularitet ; Generationernes adfærd på de sociale medier ; Hvordan anvender danskerne de sociale medier? ; Virksomhedernes brug af sociale medier ; De sociale mediers påvirkning af samfundet ; Massekommunikation på de sociale medier) ; Digitaliseringen og de sociale mediers platforme og værktøjer (Paid media ; Owned media ; Earned media ; Parametermixet i en virksomheds markedsføring på de sociale medier ; Kommunikation på de sociale medier - 6 C-modellen ; Customer engagement cycle) ; Markedsføringsplanlægningen på de sociale medier (Markedsføringens seks trin på de sociale medier ; Segmentering ; Mobil markedsføring ; Markedsføring på laptops versus mobil markedsføring ; Salgstragten i mobil markedsføring) ; Markedsføringsstrategier og kommunikationsstrategier på de sociale medier (Strategi, vision og mission ; Produktlivscyklus og de sociale medier ; En strategi for forbrugeradfærden og de sociale medier ; Porters generiske strategier og de sociale medier ; Kommunikationsstrategi på de sociale medier ; Sociale mediers nøgletal ; Case: Møbelforhandleren) ; Facebook-annoncering (Organisk indhold ; Betalt indhold ; De tre vigtigste elementer i en Facebook-kampagne ; Sporing og afkastberegning ; Tre B2C-virksomheder, der har gjort det godt - og hvordan ; Tre B2B-virksomheder, der har gjort det godt - og hvordan) ; Influencermarkedsføring (Kommunikation ; Key performance indicators ; Hvorfor anvende en influencer i sin markedsføring? ; Indddragelse af en influencer i markedsføringsindsatsen ; Kunderejsen med inddragelse af en influencer ; Inddragelse af SMART-mål for kunderejsen ; Case: Plant based birdie) ; LinkedIn (Organisk indhold ; Betalt annoncering ; LinkedIn-annoncering i salgstragten ; Målgrupper og målretning ; Kampagnemålsætninger på LinkedIn ; Annonceformater ; Sporing ; LinkedIn-annonceringens begrænsninger)

Introduktion til markedsføring på sociale medier

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
651401
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Hans Reitzel, 2020
ISBN: 
9788741278360