Jeg er noget helt særligt

at introducere børn og unge til deres autismespektrumsforstyrrelse
Forfatter:
Tager udgangspunkt i barnets egne erfaringer og styrker dets selvbevidsthed ved at gennemgå de fleste karakteristika ved handicappet på en konkret måde, så barnet lærer at forholde sig hensigtsmæssigt til sine stærke og svage sider

Jeg er noget helt særligt

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
646776
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Dansk psykologisk Forlag, 2010
ISBN: 
9788777063145