Jeg ser dig

nye perspektiver på anerkendende pædagogik
Note: 
Indhold: Anerkendelsens kompleksitet i pædagogiske institutioner / Ingvild Åmot og Ruth Ingrid Skoglund. Patrick Kermit: Børn, børnefællesskab og fællesskab - en vurdering af, hvordan Axel Honneths teori om anerkendelse har relevans i dagtilbud og skole. Ingvild Åmot: Mediator eller moderator - et blik på voksenrollen i forhold til børn i samspilsvanskeligheder og det relationelle fællesskab i børnehaven. Gunn Irene Heggvold: Det "adfærdsproblematiske" barn - et kritisk perspektiv på definition af børn og instrumentelle metoder i dagtilbudspraksis. Anne Karin Rudjord Unneland: Så dygtig du er - om anerkendelse og vurdering. Brit Regine Skrove: Hvilken voksen vil jeg være for børn? - et projekt om anerkendelse i pædagoguddannelsen. Åse Nylenna Akslen: Kulturforskelle i dagtilbud - fokus på respekt og anerkendelse. Margareth Eilifsen: Anerkendende ledelse - pleasing eller action?

Jeg ser dig

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
713348
Nota udgivelsesår: 
2013
Redaktion: 
Ruth Ingrid Skoglund og Ingvild Åmot
Udgave: 
Dafolo, 2013
ISBN: 
9788772819143
Oversætter: 
Kåre Dag Jensen