Jesus går til filmen

Jesusfiguren i moderne film
Note: 
Indhold: Geert Hallbäck: Jesus mellem kirke og kultur : om Denys Arcands film Jesus fra Montreal. Jes Nysten: Mel Gibsons The Passion of the Christ. Lars Sandbeck: Brians navn : latter og kristendom i Monty Pythons Life of Brian. Paul Otto Brunstad: Jesus i Hollywood : den filmiske Jesus i et kristologisk og samtidshistorisk perspektiv. Louise Rasmussen: Jesus-transfigurationer i moderne actionfilm. Peter Tudvad: Lars von Triers Kristus-imitationer. De fængsledes evangelium : realisme og myte i The Shawshank Redemption / Ida Auken og Bent Meier Sørensen

Jesus går til filmen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648368
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Ida Auken og Bo Torp Pedersen
Udgave: 
Alfa, 2007
ISBN: 
9788791191268