Kæreste på nettet

Forfatter:
(Læselyst) Uffe bliver forladt af sin kone, der har arbejdet meget med computeren hjemme. Han undersøger den og bliver draget af muligheden for chat og dating

Kæreste på nettet

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
714277
Nota udgivelsesår: 
2014
Udgave: 
Nyt Dansk Litteraturselskab, 2004
ISBN: 
8789793161