Kamp om anerkendelse

sociale konflikters moralske grammatik
Forfatter:
Med afsæt i en kritisk rekonstruktion af Hegels tidlige skrifter, suppleret af bl.a. Winnicotts objektrelationsteori og Meads socialpsykologi, skitserer Axel Honneth vilkårene for en ny kritisk samfundsteori

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Kamp om anerkendelse

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
605618
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2006
ISBN: 
8741201957
Oversætter: 
Arne Jørgensen

Kamp om anerkendelse

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
707066
Nota udgivelsesår: 
2007
Udgave: 
Hans Reitzel, 2006
ISBN: 
8741201957
Oversætter: 
Arne Jørgensen