Kapitalselskaber

aktie- og anpartsselskabsret
Note: 
Indhold: Selskabsrettens grundelementer samt almene temaer (Selskabsrettens karakteristika og baggrund ; Selskabsrettens kilder og reguleringsteknik, EU-ret ; Selskabsstatuttet, anerkendelse af selskaber ; Kapitalejer og selskab ; Almindelige retsgrundsætninger i selskabsretten ; Kapital, stemmeret og hæftelse ; Kapitalandelen som begreb og værdipapir ; Vedtægter og ejeraftale ; Corporate Governance ; Børs- og kapitalmarkedsret ; Kapitalmarkedsteori og værdiansættelse) ; Enkelte emner inden for kapitalselskabsretten (Stiftelse ; Forhøjelse af selskabskapital ; Kapitalnedsættelse og kapitaltab ; Kapitalselskabers ydelse af økonomisk bistand ; Egne kapitalandele ; Selskabsledelsen ; Generalforsamlingen ; Årsrapport, revision og granskning ; Udbytte og gave ; Virksomhedssammenslutninger, fusion, spaltning mv. ; Koncerner og filialer ; Selskabers ophør ; Erstatnings- og strafansvar)

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Kapitalselskaber

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
656561
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Karnov Group, 2021, (6. udgave)
ISBN: 
9788761942753

Kapitalselskaber

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636967
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Karnov Group, 2017, (5. udgave)
ISBN: 
9788761939265

Kapitalselskaber

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
628200
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Karnov Group, 2014, (4. udgave)
ISBN: 
9788761935250