Kierkegaard - kunsten at kommunikere

Forfatter:
Forfatterens tolkning af Søren Kierkegaards (1813-1855) kommunikationsform og dens betydning for læsningen af hans værker, bl.a. behandles inspirationskilder og brugen af pseudonymitet

Kierkegaard - kunsten at kommunikere

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
654558
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Forlag1.dk, 2009
ISBN: 
9788770560801