Kirkebygning og teologi

Note: 
Indhold: Historiske undersøgelser (Kirkebygningens historie ; Alter, døbefont og prædikestol ; De store kirkesamfunds konfessionelle præg på kirkebygning og inventar ; De gamle danske kirkers egenart) ; Principielle overvejelser (De gamle kirkers restaurering ; De nye kirker og traditionen ; Kirkerum og inventar ; Kirkerum og udsmykning ; Kirkebygningens indre og ydre enhed ; Hvor meget kan kirkebygningens ydre arkitektur udtrykke?) ; Det nye kirkebyggeri (Oversigt over kirkebyggeriet i Danmark i indeværende århundrede ; Overvejelser)

Kirkebygning og teologi

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
647238
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Gad, 1965