Klassisk og moderne samfundsteori - Bind 2

Note: 
Indhold: Moderne samfundsteorier (Heine Andersen: Jürgen Habermas og Axel Honneth. Roar Hagen: Niklas Luhmann. Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens. Gunnar Olofsson: Norbert Elias. Michael Hviid Jakobsen: Zygmunt Bauman. Klaus Rasborg: Ulrich Beck. Poul Poder: Randall Collins. Anders Blok: Fransk pragmatisk sociologi : Boltanski, Thévenot, Latour. Relationel teori, procesteori og nyere praksisteori / af Lars Bo Kaspersen og Bente Halkier. John L. Campbell: Neoinstitutionel teori. Makrosociologiske nyklassikere : Immanuel Wallerstein og Michael Mann / af Lars Bo Kaspersen og Andreas Møller Mulvad) ; Nutidige udfordringer til klassisk og moderne samfundsteori (Thomas P. Boje: Civilsamfund, medborgerskab og social kapital. Uffe Østergaard: Nation, nationalisme og nationalitet. Lars Bo Kaspersen: Staten, samfundet og sociologien ; Teorier om globalisering - før og nu. Migration / af Ninna Nyberg Sørensen og Nauja Kleist. Marie Bruvik Heinskou: Køn og samfund. Om teori og teoretisk arbejde / af Margareta Bertilsson og Mikael Carleheden)

Klassisk og moderne samfundsteori - Bind 2

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648377
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen
Udgave: 
Hans Reitzel, 2020, (6. udgave)
ISBN: 
9788741277646
Oversætter: 
Hans Chr. Fink og Tom Havemann