Klassiske og moderne antropologiske tænkere

Note: 
Indhold: Janne Flora: Franz Boas : fra determinisme til kulturel relativisme. Émile Durkheim : social sammenhæng og kollektiv opbrusen / Mikkel Bille & Siri Schwabe. Ayo Wahlberg: William Halse Rivers Rivers : tænkemåder ; Bruno Latour : forbindelser. Kasper Tang Vangkilde: Marcel Mauss : det totale menneske. Kirsten Hastrup: Knud Rasmussen : ekspeditionen som etnografisk metode ; Claude Lévi-Strauss : antropologien som kald. Hanne Overgaard Mogensen: Arthur Reginald Radcliffe-Brown : funktion, struktur og komparativ metode. Edvard Hviding: Bronisław Malinowksi : feltarbejde, fortolkning og funktionalisme. Sally Anderson: Ruth Benedict : kultur og personlighed. Tine M. Gammeltoft: Margaret Mead : det menneskeliges mange muligheder. Susan Reynolds Whyte: Edward E. Evans-Pritchard : at tænke gennem etnografi. Inger Sjørslev: Gregory Bateson : økologiens tænker ; Victor Turner: liminalitetens dramatisør. Helene Risør: Max Gluckman : situationsanalyse og antikolonialisme. Nete Schwennesen: Mary Douglas : klassifikation og social orden. Ton Otto: Clifford Geertz : mod en fortolkende antropologi. Thomas Hylland Eriksen: Fredrik Barth : situationens forrang. Lisanne Wilken: Pierre Bourdieu : på randen af antropologi. Steffen Dalsgaard: Marshall Sahlins : kulturbegrebets mange facetter. Heiko Henkel: Talal Asad : antropologi som kritisk teori. Christopher Gad: Marilyn Strathern : antropologi som en uendelig samtale. Lotte Meinert: Arthur Kleinman : fra lidelse til omsorg. Lotte Buch Segal: Veena Das : antropologi, filosofi og etik. Gísli Pálsson: Tim Ingold : antropologiens arkitektur. Frida Hastrup: Anna Tsing : antropologi for en ubeslaglagt verden. Marianne Elisabeth Lien: Annemarie Mol : ontologisk multiplicitet

Klassiske og moderne antropologiske tænkere

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
645588
Nota udgivelsesår: 
2020
Redaktion: 
Kirsten Hastrup
Udgave: 
Hans Reitzel, 2020
ISBN: 
9788741275253
Oversætter: 
Morten Visby og Tom Havemann