Klinisk reumatologi

Note: 
Indhold: Folkesundhed : udbredelse af muskel- og skeletsygdomme i Danmark ; Aldring og muskel- og skeletsygdommes indflydelse på funktionsevne ; Immunsystemet ; Farmakologi ved reumatologiske sygdomme ; Kirurgisk behandling af artrit- og artrosepatienten ; Smerte- og nervesystemet ; Medicinsk billeddiagnostik ; Psykosociale og kulturelle aspekter i reumatologiske sammenhænge ; Inflammatoriske led og rygsygdomme ; Juvenil idiopatisk artrit/børneartrit ; Inflammatoriske systemsygdomme ; Andre artritsygdomme ; Osteoartrose ; Hypermobilitet, hypermobilitetsrelaterede sygdomme og Ehlers Danlos' syndrom ; Osteoporose ; Regionale smertetilstande i ekstremiteterne ; Generaliserede smerter i bevægeapparatet ; Reumatologiske sygdomme i nakke, lænd og bækken ; Konsekvenser af tortur i et reumatologisk perspektiv ; Ergoterapeutisk undersøgelse ; Ergoterapi til personer med reumatologisk sygdom ; Fysioterapi til personer med inflammatoriske sygdomme ; Fysioterapi til artrose i under - og overekstremiteterne samt ved patellofemorale smerter ; Behandlingsprincipper ved degenerative lidelser i lænden (uspecifikke lændesmerter) ; Fysioterapi som behandling af tendinopati og myotendinøse smertetilstande ; Fysioterapi til smertesyndromer ; Generelle principper for vurdering af personer med reumatologisk sygdom i en rehabilieringskontekst ; Evaluering af rehabilitering og behandling af reumatiske sygdomme ; Den reumatologiske patient og arbejdslivet ; Fysisk aktivitet og motion til reumatologiske patienter ; Den gravide reumatologiske patient ; Mennesker med muskelskeletsygdomme og seksualitet

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Klinisk reumatologi

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
652741
Nota udgivelsesår: 
2022
Redaktion: 
Bente Danneskiold-Samsøe m.fl.
Udgave: 
Munksgaard, 2020, (3. udgave)
ISBN: 
9788762817258
Illustrator: 
Birgitte Lerche

Klinisk reumatologi

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
615121
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Munksgaard Danmark, 2011, (2. udgave)
ISBN: 
9788762806726
Illustrator: 
Lotte Clevin, Arne W. Jensen, Birgit Mollerup