Kommentarer

Forfatter:
Samling af artikler publiceret i perioden 1991-2005, opdelt i 9 temaer
Note: 
Indhold: Om direktørpolitik, regnedrenges bedrifter og en statsminister ; Om racisme, Ian & Bert og indvandringspolitik ; Om religion ; Om dyr og natur ; Om lovgivning, justitsmord og uligheden for loven ; Om krigen mod terror og kulturernes krig ; Om journalistik og presseetik ; Om nogle enkle - og løjerlige - litteraturproblemer ; Om feminisme, feministdebat, æresdrab, mandlig vold og lidt sex

Kommentarer

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
706009
Nota udgivelsesår: 
2006
Udgave: 
Modtryk, 2005
ISBN: 
8773949566
Oversætter: 
Anders Johansen