Kommenteret straffelov: Speciel del

lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober 1992 af Straffeloven af 15. april 1930 med senere ændringer, kap. 12-29 (§§98-305), kommenteret af Vagn Greve, Gorm Toftegaard Nielsen & Asbjørn Jensen
Forfatter:

Kommenteret straffelov: Speciel del
E-bog for synshandicappede

Bognummer: 
603125
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Jurist- og Økonomforbundet,1997 (6. omarbejdede udg.)
ISBN: 
8757425345