Kommunikasjon i relasjoner

samhandling, konfliktløsning, etikk
Note: 
Indhold: Hva er hjelpende kommunikasjon? ; Grunnbegreper i hjelpende kommunikasjon ; Perspektiver på kommunikasjon ; Etikk og kommunikasjon ; Relasjonsteorier ; Krise- og mestringsteori ; Nonverbal kommunikasjon ; Bekreftende ferdigheter ; Å strukturere en samtale ; Utforskende ferdigheter ; Informerende ferdigheter ; Utfordrende ferdigheter ; Forandringsveiledning og motivasjon ; Kommunikasjon med barn og unge ; Kommunikasjon med eldre ; Samarbeid i grupper

Kommunikasjon i relasjoner (Norsk)

Indscannet e-bog, let bearbejdet (Norsk)
Bognummer: 
611071
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Gyldendal Akademisk, 2007
ISBN: 
9788205326897