Kort & godt om opgaveskrivning

Hvordan skriver man en akademisk opgave, så den lever op til kravene for en videnskabelig tekst?
Note: 
Indhold: Hvorfor er opgaveskrivning vigtig? ; Hvad er opgaveskrivning? ; Hvad er en indledning? ; Hvad er en problemformulering? ; Hvad er metode? ; Hvad er teori- og begrebsafklaring? ; Hvad er en analyse? ; Hvad er en diskussion? ; Hvad er en konklusion? ; Hvad er en perspektivering? ; Hvad er referencer?

Kort & godt om opgaveskrivning

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
653584
Nota udgivelsesår: 
2022
Udgave: 
Dansk Psykologisk Forlag, 2022
ISBN: 
9788771587678