Kreativitet i musikundervisningen

Note: 
Indhold: En kort introduktion til Dalcroze-rytmikken, teori og pædagogiske overvejelser (Émile Jaques-Dalcroze ; Metrik og den videre udvikling af Dalcroze-metoden ; Bevægelsen som pædagogisk hjælpemiddel ; Føre/følge - at være og samtidig handle i nuet ; Improvisation ; Sanseskoling ; Redskaber i rytmikundervisningen ; Former ; Opbygning af timeplaner (undervisningsforløb) læremål, delmål ; Form ; Nogle pædagogiske overvejelser og håndgreb ; Musikvalg til undervisningsbrug ; Perspektivering og afsluttende bemærkninger) ; Timeplaner med musik og sange (Brugssignaler, musiksignaler til brug i undervisningen ; Rammer for ro og opmærksomhed

Kreativitet i musikundervisningen

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644272
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Dansk Sang, 2016
ISBN: 
9788776129958

Emneord