Kultur og etnicitet på arbejde

professionelt arbejde i det flerkulturelle samfund
Forfatter:
Note: 
Indhold: Kultur og identitet - teoretiske diskussioner (Claus Iversen: Kultur og etnicitet på arbejde. Claus Haas: Multikulturalisme(r) - et omstridt begreb i teoretisk og professionelt pædagogisk perspektiv. Jette Steensen: Er etnisk identitet kun for minoriteter?) ; Udfordringer for de professionelle i praksis (Laid Bouakaz: Hvem ejer nøglen til skolen? - om vejen til samarbejde mellem skole og hjem. Thomas Gitz-Johansen: Den professionelle og "den anden" : mødet med etniske minoriteter i en professionel praksis. Vibe Larsen: Kategoriseringer i en multikulturel praksis. Heidi Biseth: Komparativ analyse av skolen i det multikulturelle samfunn : demokratiske utfordringer for profesjonsutøvere. Gordon Vincenti: Udfordringer i socialt arbejde med etniske minoriteter. Sikunder Ali Baber: Pakistanske forældre i København og deres uddannelsesstrategier - et kritisk blik udenfra på praksisser i Danmark. Lisa Delpit: Anbefalinger fra erfarne storbylærere) ; Udfordringer for professionsuddannelserne (Hanne Hede Jørgensen: Brobygning i pædagoguddannelsen - integration og inklusion af minoritetsstuderende i uddannelse. Bodil Klausen: Netværk og interkulturelle kompetencer - "du skal selv gå hen til folk, for de kommer ikke hen til dig". Torsten Ulsig: Kulturmøder i det internationale læringsrum. Hanne Larsen: Multikulturelt teamwork på professionshøjskolerne - hvordan får vi det til at lykkes? Maribel Blasco: "Kultur er da ikke noget særligt" : ungdom, refleksivitet og konstruering af forskelle inden for kulturpædagogik)

Kultur og etnicitet på arbejde

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
617758
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
ViaSystime, 2010
ISBN: 
9788790833626