Kultur og sundhed

en antologi
Antologi der diskuterer hvilke resultater man opnår ved at inddrage kulturelle aktiviteter på sundhedsområdet. Med en række praktiske eksempler fra ind- og udland
Note: 
Indhold: Uffe Juul Jensen: Prolog : kultur, subjektivering og sundhed. Sundhedsforståelser, når kunst- og kulturaktiviteter er en del af sundhedspraksis / af Charlotte Bech Lau og Anita Jensen. Anita Jensen: Udfordringer og muligheder i det tværfaglige arbejde i kultur- og sundhedspraksis. At påvise værdien af kunst og kultur i sundhedspleje : en pluralistisk tilgang til opbygningen af en evidensbase / af Carol Munn-Giddings og Hilary Bungay. Per Thorgaard: Kunst og kultur som komplementære værktøjer i moderne medicinsk praksis. Kliniske anvendelser af musik : belønningssystemets afgørende rolle; forudsigelse og nydelse. Olivia Sagan: Kunst virker : små justeringer af erkendelsen og genoprettelsen af selvet. Wendy Gallagher: Sundhed og kultur : et fordelagtigt samarbejde. Guidet fælleslæsning : litterær-æstetisk sundhedsfremme / af Mette Steenberg og Nicolai Ladegaard. Erindringsdans og livets sange : musik, sang og dans som oplevelse og oplivelse i demensomsorgen i Danmark / af Lars Ole Bonde og Hanne Mette Ochsner Ridder. Iben Overgaard: Museer som forandringsaktør. Theo Stickley: Kultur på recept : et casestudie. Karen Grøn: Trivsel på Trapholt : en nytænkning af kunstmuseet med gæstens selvoplevelse i centrum. Musik & kræft - en videnskabelig undersøgelse af levende musik under kemoterapi / af Margrethe Langer Bro og Christoffer Johansen. Anne Bay Davidsen: Kufferten er ladet med kunst - om samarbejdsprojektet Kunstkuffert To Go. Medicinsk humaniora som redskab til udviklingen af medicinstuderendes empatisk evner / af John C. McLachlan og Kathlyn Alex Robertson. Stephen Clift: Kunst, sundhed og trivsel : perspektiver fra Storbritannien. Wenche Torrissen: "Et kvad jeg kan - som alle må kende, der vil som læger leve" : kultur og sundhed i et norsk perspektiv. Töres Theorell: Kultur- og sundhedsaktiviteter i Sverige. Johanna Vuolasto: Et overblik over kultur- og sundhedsfeltet i Finland. Kultur og sundhed - et dansk perspektiv / af Anita Jensen og Lars Ole Bonde

Kultur og sundhed

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649717
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Turbine Akademisk, 2017
ISBN: 
9788740612769