Kulturanalyse

kort fortalt
Note: 
Indhold: Grundlag (Kulturen i hverdagen ; Feltarbejde ; Projektdesign ; Det empiriske materiale ; Den analytiske proces) ; Metoder (Deltagerobservation : at være der ; Samtale : at nærme sig hinanden ; Interview : at udspørge mennesker ; Spørgeskema : at søge svar i mængden ; Livshistorie : at trække en linje ; Biografi : at karakterisere personer ; Dokumenter : at læse tekster ; Billeder : at fortolke visuelle udtryk ; Netværk : at spore forbindelser ; Materialitet : at tænke gennem ting) ; Felter (Befolkningsgrupper ; Virksomheder ; Professioner ; Bygninger ; Ritualer ; Situationer ; Gader ; Tider ; Natur) ; Refleksioner (Den kulturanalytiske cirkel)

Kulturanalyse

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644309
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2011
ISBN: 
9788759314968