KV09

analyser af kommunalvalget 2009
(University of Southern Denmark studies in history and social sciences)
Note: 
Indhold: Kommunalvalget 2009 ; Partiernes alliancemønstre før og efter valget ; Hvor stor skal en kommunalbestyrelse være? ; Hvor "kommunal" var stemmeafgivningen egentlig? / Jørgen Elklit og Ulrik Kjær. Valgkampens temaer og forskellighed kommunerne imellem ; Vælgernes kilder til viden om kommunalvalget / Christian Elmelund-Præstekær og David Nicolas Hopmann. Hvorfor faldt valgdeltagelsen? / Yosef Bhatti, Jørgen Elklit og Kasper Møller Hansen. Nydanskernes valgdeltagelse : effekten af familiestruktur og ghettoer ; Nydanskernes repræsentation i komunalbestyrelserne / Yosef Bhatti og Kasper Møller Hansen. Gør den kommunale kampagne en forskel? / Kasper Møller Hansen og Jens Hoff. Var der balance i tv-dækningen? / Erik Albæk og Michael Andersen. Valgsystem, personlige stemmer og partivalg / Søren Risbjerg Thomsen og Christian Eg Sloth. Kommunale "præsidentvalg"? / Christian Elmelund-Præstekær og Ulrik Kjær. Koster det at stå i spidsen for en kommunesammenlægning? / Ulrik Kjær og Robert Klemmensen. Koalitionsdannelsen og dens betydning for vælgernes opfattelse af lokalpolitikerne / Sune Welling Hansen, Robert Klemmensen og Søren Serritzlew. Martin Bækgaard: Partiernes fordeling af udvalgsposter. Er lokallisterne ved at uddø? / Jørgen Elklt og David Nicolas Hopmann. Ulrik Kjær: Efter de første 100 år : kvinder i dansk kommunalpolitik 1909-2009. Prøvevalget for 16-17-årige / Ulrik Kjær og Klaus Levinsen. Ét eller 98 kommunale valg i 2013? / Jens Blom-Hansen, Jøren Elklit og Ulrik Kjær

KV09

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
650054
Nota udgivelsesår: 
2021
Redaktion: 
Jørgen Elklit og Ulrik Kjær
Udgave: 
Syddansk Universitetsforlag, 2013
ISBN: 
9788776747268