Kvalitativ analyse

syv traditioner
Redaktion: 
Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer
Note: 
Indhold: Kvalitative analysetraditioner i samfundsvidenskabelig forskning / Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer. Symbolsk interaktionisme (Margaretha Järvinen: Symbolsk interaktionisme som analysestrategi. Nanna Mik-Meyer: Symbolsk interaktionisme, stigma og "othering"). Fænomenologisk analyse (Lene Tanggaard: Fænomenologi som kvalitativ forskningsmetode. Marie Bruvik Heinskou: Fænomenologisk analyse - om forholdet mellem forsker og forskningsfelt). Hermeneutisk analyse (Nils Gilje: Hermeneutik - teori og metode. Søren Kristiansen: Fortolkning, forforståelse og den hermeneutiske cirkel). Grounded Theory (Kathy Charmaz: Grundtræk i Grounded Theory. Aksel Tjora: Sampling og begrebsliggørelse i Grounded Theory). Narrativ analyse (Catherine Kohler Riessman: Narrativ analyse i samfundsvidenskaberne. Narrativ analyse - tematisk, strukturel og performativ / Tea Torbenfeldt Bengtsson og Ditte Andersen). Diskursanalyse (Kaspar Villadsen: Michel Foucaults diskursanalyse. Teun A. van Dijk: Kritisk diskursanalyse. Allan Dreyer Hansen: Laclau og Mouffes diskursteori). ANT-analyse (Lise Justesen: Analyser med aktør-netværksteori. Aktør-netværksteori og kvalitative interviews / Jakob Demant og Signe Ravn)

Kvalitativ analyse
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
636682
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Hans Reitzel, 2017
ISBN: 
9788741264929
Vis færre udgaver Vis flere udgaver

Hjælp til formater

Lydbogsformater

MP3

MP3 er et standard lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet.

Daisy

Daisy er et lydbogsformat med tekst, der via en daisyafspiller, gør dig i stand til at læse og lytte til en bog samtidig. Dog er ikke alle Notas bøger med tekst.

CD

En lydbog på CD bliver sendt direkte hjem til dig og kan afspilles på en daisyafspiller.

Læs mere om lydbogsformater

E-bogsformater

PDF-fil

En PDF udgave af en e-bog er en digital indscanning af bogen, der kan downloades og åbnes på både computer, smartphone og tablet.

Indscannet e-bog

En indscannet e-bog er ligesom PDF-filformatet en digital indscanning af bogen. Den kan være i enten en let eller grundigt bearbejdet udgave. En indscannet e-bog fås oftest i både Word og PDF-format.

Standard e-bog

En standard e-bog er en bearbejdet bog, der kan downloades i forskellige filformater (html, docx og rtf) til computer, smartphone eller tablet.

E-bog for synshandicappede

En e-bog for synshandicappede er en bearbejdet udgave af en bog, der giver særlige navigationsmuligheder for synshandicappede. Denne type format kan downloades som en word-fil (doc) på en computer.

Læs mere om E-bogsformater

Punktbogsformater

Almindelig punktbog

En almindelig punktbog er en trykt bog, der er skrevet med punktskrift (Braille), og som bliver sendt direkte hjem til dig.

Digital Braille

Digital Braille-formatet er en digital punktskriftsfil, som kan downloades og åbnes på en digital punktbogslæser, fx en Pronto.

Læs mere om Punktbogsformater