Kvalitative analyseprocesser

med eksempler fra det pædagogisk psykologiske felt
Note: 
Indhold: Introduktion til kvalitative analyseprocesser (Indledendende refleksion over analyseprocesser og kvalitetsdimensioner / Louise Bøttcher, Dorte Kousholt og Ditte Winther-Lindqvist). Hermeneutiske analyseperspektiver (Ditte Winther-Lindqvist: Analyse af personperspektiver - ungeliv med en alvorlig syg forælder som eksempel. Anne Maj Nielsen: Artikulationsanalyse i fænomenologisk perspektiv - kontemplativ undervisning som eksempel. Katrine Zeuthen: Jævnt svævende opmærksomhed i et psykoanalytisk perspektiv - børn og seksuelle traumer som eksempel. Tine Brøndum: Narrativ analyse - lærerstuderendes skoleerindringer og selvfortællinger som eksempel). Poststrukturalistiske analyseperspektiver (Dorte Marie Søndergaard: Analytiske læsestrategier - analoge og digitale tilblivelsesprocesser som eksempel. Iram Khawaja: Rhizomatisk analyse - belonging, muslimskhed og fællesskab som eksempel. Nina Hein: Situationsanalyse - forældrepositioner i børns mobning som eksempel. Niels Christian Mossfeldt Nickelsen: Materiel semiotisk analyse - omplementering af KOL-teleomsorg som eksempel). Dialektiske analyseperspektiver (Kristine Bagge Kousholt: Betingelses-, betydnings- og begrundelsesanalyse - elevperspektiver på test som eksempel. Dorte Kousholt: Praksisteoretisk analyse - børnefamiliers hverdagsliv som eksempel. Louise Bøttcher: Mikrotemporal analyse - kommunikation med børn med handicap som eksempel)

Kvalitative analyseprocesser

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
640966
Nota udgivelsesår: 
2019
Redaktion: 
Louise Bøttcher, Dorte Kousholt og Ditte Winther-Lindqvist
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2018
ISBN: 
9788759332764