Kvalitative undersøgelser i praksis

viden om mennesker og samfund
Introduktion til etablerede kvalitative metoder til at skabe viden om mennesker og samfund. Derudover introduceres anvendelsen af kvalitative metoder i studiet af dynamiske internetbaserede kilder
Note: 
Indhold: Introduktion (Introduktion til bogen ; Kvalitative metoder : hvad er meningen?) ; Dokumentmetode (Introduktion til dokumentmetode ; Kildekritik af dokumenter ; At analysere dokumenter : strategier og fremgangsmåder) ; Interviewmetode (Introduktion til interviewmetode ; Forberedelse og udførelse af kvalitative interviews ; Efterbehandling og analyse af kvalitative interviews) ; Involverende metoder (Introduktion til involverende metoder ; Observationsmetoden ; Aktions- og praksisforskning) ; Dynamiske internetbaserede kilder (Introduktion til dynamiske internetbaserede kilder ; Empiriindsamling på dynamiske internetbaserede kilder ; Bearbejdning af empiri fra dynamiske internetbaserede kilder) ; Afslutning (Metoderne : en oversigt ; Metodevalg og kvalitet)

Kvalitative undersøgelser i praksis

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
639695
Nota udgivelsesår: 
2018
Udgave: 
Samfundslitteratur, 2018
ISBN: 
9788759329535