Kvinder der elsker for meget

du ønsker og håber - men han forandrer sig ikke!
Forfatter:
En psykolog og familierådgiver beskriver, hvorledes uopfyldte følelsesmæssige behov i barndommen skaber ødelæggende kærlighedsmønstre i voksenlivet og anviser gennem cases, hvordan man kan ændre disse følelser

Kvinder der elsker for meget

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
707180
Nota udgivelsesår: 
2008
Udgave: 
Borgen, 1993
ISBN: 
8741879597
Oversætter: 
Inge-Lise Paulsen