Kvinder der elsker for meget

du ønsker og håber - men han forandrer sig ikke!
Forfatter:
En psykolog og familierådgiver beskriver, hvorledes uopfyldte følelsesmæssige behov i barndommen skaber ødelæggende kærlighedsmønstre i voksenlivet og anviser gennem cases, hvordan man kan ændre disse følelser

Kvinder der elsker for meget

Indscannet e-bog, ikke bearbejdet
Bognummer: 
611111
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Borgen, 1987
ISBN: 
9788741879598
Oversætter: 
Inge-Lise Paulsen