Lærebog i praktikken, trin 2

(Sosuserien)
Note: 
Indhold: Kompetencer og lovgiving ; Grundlæggende sygepleje og sygeplejeprocessen ; Etik, patientsikkerhed og utilsigtede hændelser ; Dokumentation og sammenhæng ; Komplekse problemstillinger ; Fagsprog ; Kommunikation ; Indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse ; Rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde ; Genoptræningsforløb ; Aktiviteter ; Medicinadministration ; Hygiejne ; Arbejdsstillinger og ergonomi ; Arbejdsprocesser ; Velfærdsteknologi

Lærebog i praktikken, trin 2
Grundigt bearbejdet

Bognummer: 
630113
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Munksgaard, 2013, (2. udgave)
ISBN: 
9788762812093