Læsning der lykkes

inklusion af elever med opmærksomhedsforstyrrelser i læse- og skriveundervisningen
(Inkluderende læringsfællesskaber)
Note: 
Indhold: Inklusionsbegrebet i forhold til læsning og skrivning ; Elever med eksekutive vanskeligheder ; Afdækning og observation af elever med eksekutive vanskeligheder ; Læsning : afkodnings- og læseforståelsesstrategier ; Skrivning : skrivestrategier ; Læse- og skriveaktiviteter for indskolingen ; Læse- og skriveaktiviteter for mellemtrinnet ; Læse- og skriveaktiviteter for udskolingen

Læsning der lykkes
Indscannet e-bog, let bearbejdet

Bognummer: 
617943
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Dafolo, 2012
ISBN: 
9788772817248