Løve og lam

et studie i H.A. Brorsons forsoningslære
Ud fra temaet om den kristne forsoningstanke i salmedigteren Brorsons (1694-1764) værker, analyserer forfatteren 15 kendte og mindre kendte Brorson-salmer og afdækker de forskellige forsoningsmotiver i disse. Med en biografisk skildring af Brorsons liv og de tre retninger der inspirerede ham: den lutherske ortodoksi, pietismen og herrnhutismen

Løve og lam

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
645161
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Kolon, 2010
ISBN: 
9788787737630