Ledighedsparadokset

information, netværk og selektion på arbejdsmarkedet
Om de grundlæggende vilkår, som jobcentrene og arbejdsmarkedspolitikken skal agere i forhold til. Beskrivelse af paradoksproblemet: en samtidig tilstedeværelse af ubesatte stillinger og motiverede og kvalificerede ledige bliver beskrevet nuanceret og detaljeret

Bemærk, Nota har flere udgaver af denne e-bog. De vises alle nedenfor.

Ledighedsparadokset
Indscannet e-bog, ikke bearbejdet

Bognummer: 
613832
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Frydenlund Academic, 2009
ISBN: 
9788778877970

Ledighedsparadokset
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Ledighedsparadokset Standard e-bog
Bognummer: 
711059
Nota udgivelsesår: 
2011
Udgave: 
Frydenlund Academic, 2009
ISBN: 
9788778877970