Legetræning

social læring for børn med autisme, ADHD og andre udviklingsforstyrrelser
Forfatter:
Denne bog forklarer, hvorledes man via legetræning kan udvikle de sociale kompetencer hos børn med autisme og ADHD. Bogen har relevans for lærere, pædagoger og forældre til børn med udviklingsforstyrrelser
Note: 
Indhold: Hvordan kommer vi videre ; PLAY-project: uddannelse og forskning ; Min historie ; Diagnoser og karakteristiske træk ; Opstart af legetræning ; De 6 funktionelle udviklingsniveauer og træning af disse ; Nogle vigtige elementer i legetræningen ; Legetræning på Fjordskolen Hedevang i Roskilde ; En psykologs erfaringer med at indføre legetræning som et fast tilbud på et behandlingstilbud ; En mor og hendes søns oplevelse af legetræning ; En lærers erfaringer med legetræning i specialskole ; En pædagogs oplevelse af legetræning i specialbørnehave ; Følelsesmæssig udvikling hos børn med udviklingsforstyrrelser

Legetræning

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
657024
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Pressto, 2022
ISBN: 
9788793716568
Illustrator: 
Thierry Capezzone