Lille Jens Lund

Forfatter:
Kun i glimt er skæbnen god ved Lille Jens Lund, men han forstår at rejse sig efter hvert nederlag - til sidst i Amerika. Alligevel må han hjem til Danmark en sidste gang

Lille Jens Lund

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
700016
Nota udgivelsesår: 
2000
Udgave: 
Modtryk, 1999
ISBN: 
8773945633