Livsduelighed

fra Grundtvig til konkurrencestat
Forfatter:
(Pædagogik og samfund) Diskussion af begrebet "livsduelighed" og dets brug inden for uddannelsespolitik og pædagogik
Note: 
Indhold: Livsduelighed mellem dannelse og uddannelse ; Den filosofiske livsduelighedspædagogik ; Livsduelighed indenfor Grundtvig/Løgstrup-receptionen ; Den eksistensfilosofiske livsduelighedspædagogik ; Livsduelighed mellem socialanalytik og konkurrencestat ; Livsduelighed og resiliens ; Afsluttende perspektivering

Livsduelighed

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
644608
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Hans Reitzel, 2019
ISBN: 
9788741270357