Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi - Habermas, Luhmann og Giddens

Forfatter:
Indføring til begrebet livsverden som er et nøglebegreb både i fænomenologien og i den sociologiske fænomenologi, belyst gennem læsninger af tre moderne sociologers teorier; Jürgen Habermas' teori om den kommunikative handlen, Luhmanns systemteori og Giddens' strukturationsteori

Livsverden og fænomenologi i moderne sociologi - Habermas, Luhmann og Giddens

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
631319
Nota udgivelsesår: 
2015
Udgave: 
Frydenlund, 2013
ISBN: 
9788771182941