Lykkepillen

lys for enden af tunnelen
Note: 
Indhold: Hvad vil det sige at være sindssyg? ; Depression - en ny dag truer - igen! ; Hvordan stilles diagnosen? ; Behandling af depression ; Hvordan virker nerverne? ; Hvad er Fontex? ; Hvor længe skal man behandles? ; Andre behandlinger end medicin ; Neurosen er død! ; Panikangst ; Tvangstanker og tvangshandlinger ; Druk og anden misbrug ; Nervøse spiseforstyrrelser kan behandles med SSRI ; Kvinder og svingende sindsstemninger ; Andre tilstande af depressiv karakter ; En 17-årigs sag set fra fire sider ; Depression hos børn og unge ; Depression hos ældre ; Forskning for milliarder ; Lykkepillen og offentligheden

Lykkepillen

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
649393
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
L & R Fakta, 1999
ISBN: 
8761400815
Illustrator: 
Erling Nederland