Må jeg skrive mig selv ind?

autoetnografi på socialrådgiver-, pædagog- og læreruddannelsen
Introduktion til den autoetnografiske metode der kan anvendes af studerende på professionsuddannelser i forbindelse med opgaveskrivning. Metoden lægger bl.a. op til at den studerende tager udgangspunkt i selv i opgaveskrivningen og gerne må have og beskrive følelser i opgaverne. Med skriveøvelser

Må jeg skrive mig selv ind?
Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download Må jeg skrive mig selv ind? Standard e-bog
Bognummer: 
645589
Nota udgivelsesår: 
2020
Udgave: 
Frydenlund, 2019
ISBN: 
9788772160856