At møde verden med undren

dannelse, innovation og organisatorisk udvikling i et værensfilosofisk perspektiv
Note: 
Indhold: At stille sig et grundlæggende andet sted - en indledning ; Hvad er undren i grunden? ; Hvordan skaber man undren? ; Undrings- og visdomssøgende innovation ; Fra den lærende til den undrende organisation ; Den undrende organisation i praksis ; Humanisering af den offentlige sektor og genfortryllelse af verden

At møde verden med undren

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
648739
Nota udgivelsesår: 
2021
Udgave: 
Hans Reitzel, 2018
ISBN: 
9788741273549