Madsociologi

Note: 
Indhold: Introduktion til madsociologi / af Jon Fuglsang og Naja Buono Stamer. Boris Andersen: Måltidets sociologi : Simmel og Fischler om det fælles måltid ; Praksisteori : mad som en social praksis. Christian Coff: Semiotik og hverdagslivssociologi : kommunikation med mad. Bodil Just Christensen: Mad og magt : ernæring og sundhed i Foucaults optik. Kia Ditlevsen: Socialkonstruktivisme - et andet blik på køn, etnicitet og mad. Naja Buono Stamer: Den rationelle forbruger : introduktion til rationel handlingsteori. Christian Stenbak Larsen: Forbrug af fødevarer : Bourdieus og andres kulturelle perspektiver på forbrug. Brian Benjamin Hansen: Nydelsessamfundet ; mad som forbrugsobjekt. Henrik Mielby: Risikosamfundet : tilllid til og risiko ved fødevarer. Liselotte Hedegaard: Foodscapes : sociologiske forståelser af madkultur. Jon Fuglsang: Maddannelse : Ziehe og kulturel frisættelse. Sociologi og kostvejledning : en narrativt funderet samtalepraksis / af Søren Tange Kristensen og Allan Køster. Steen Nepper Larsen: Efterskrift - tak for mad : hvad er madsociologiens aktualitet?

Madsociologi

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
631255
Nota udgivelsesår: 
2015
Redaktion: 
Jon Fuglsang og Naja Buono Stamer
Udgave: 
Munksgaard, 2015
ISBN: 
9788762812147