Magtens former

sociologiske perspektiver på statens møde med borgeren
Ved hjælp af analyseredskaber fra en række sociologiske teoretikere undersøges forskelligartede magtformer som de udfolder sig i mødet mellem den statslige administration og borgeren
Note: 
Indhold: Magtens former ; Foucault : den bevægelige velfærdskritik ; Goffman : interaktion og identitetsforhandlinger ; Bourdieu : felt, symbolsk vold og underkastelse ; Luhmann : velfærd i kommunikative systemer ; Nyinstitutionel teori : myter og legitimitet ; Risikoteori : normalitet, afvigelse og nyliberalisme ; På tværs af de forskellige perspektiver

Magtens former

Indscannet e-bog, let bearbejdet
Bognummer: 
610565
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Hans Reitzel, 2007
ISBN: 
9788741251332