Makroøkonomi - videregående uddannelser

Note: 
Indhold: Beskrivende økonomi (Den økonomiske udvikling ; Nationalregnskab og værdiskabelse ; Betalingsbalancen) ; Dansk økonomisk politik (Økonomiens langsigtede potentiale og strukturpolitikken ; Indkomstdannelsen på kort sigt ; Finanspolitik ; Valutamarkedet og valutakurssystemer ; Konkurrenceevnen ; Pengepolitik og rentedannelse) ; Stabiliseringspolitik (Stabiliseringspolitik under faste priser ; Økonomisk model med fleksible priser ; Stabiliseringspolitik under fleksible priser) ; Finansiel stabilitet og internationale finansielle markeder (Det internationale finansielle system og finansielle og økonomiske kriser ; Finansiel stabilitet ; Pengepolitik og de internationale finansielle markeder)

Makroøkonomi - videregående uddannelser

Standard e-bog
Under produktion. Denne bog vil blive tilgængelig, så snart den er færdigproduceret. Læs mere om bøger under produktion
Bognummer: 
658407
Nota udgivelsesår: 
2023
Udgave: 
Hans Reitzel, 2023, (7. udgave)
ISBN: 
9788702400823