Manden og hans indre kvinder

mand i alle livsaldre
Forfatter:
Note: 
Indhold: Manden, Kvinden og den magiske forskel (Kønnets koder ; På sporet af de indre kvinder ; Mandemagt og kvindemagt); Mandens indre verden (Nærkontakt med to mænd ; Undertrykt mandlighed ; Faderen, sønnen og den indre kvinde ; Eksperimenter med indre tilstande ; Moderen ; Mistænkeliggørelse af faderen ; Vilde drenge, kontrollerende mødre og fraværende fædre ; Frigørelse fra moderen ; Det spaltede kvindebillede ; Moderen i kulturen) ; Det kvindelige som livskilde (Kosmiske og vegative tilstande ; Det animalske i manden ; Det magisk kvindelige) ; Møde mellem far og søn (Kampen mod dragen ; Tilbagevenden til verden ; Omvurdering af det faderlige) ; Forvandling af mandligt og kvindeligt (Mandlig indvielse og mandlig ånd ; De indre kvinders forvandling) ; Mandligheden i kulturen (Mandligheden og dens skyggesider ; Dialog med det vilde i manden ; En ny faderlighed) ; Mandens livsløb og de indre kvinder (Voksne livsfaser ; Mesterfasen ; Midtlivsfasen ; Integrationsfaserne)

Manden og hans indre kvinder

Standard e-bog

Forkortelsesgrad

Punktvariant

Eksportformat

Decimalnummerering

Download
Bognummer: 
704007
Nota udgivelsesår: 
2004
Udgave: 
Gyldendal, 2003
ISBN: 
8702019981