Marginalisering og velfærdspolitik

arbejdsløshed, jobchancer og trivsel
Note: 
Indhold: Jørgen Goul Andersen: Arbejdsløshedens årsager og konsekvenser : perspektiver og analysebehov ; Trivsel, tryghed og arbejde. Jan Bendox Jensen: Arbejdsløshed og marginalisering i Danmark i europæisk perspektiv ; Marginalisering og medborgerskab. Christian Albrekt Larsen: Økonomiske incitamenter, søgeadfærd og integration på arbejdsmarkedet ; Strukturledighed eller konjunkturafhængige selektionsmekanismer? ; Arbejdsomhed eller forsørgerkultur? ; Arbejdsløshed og stigmatisering. Konjunktur- og strukturparadigmet i 1990'ernes velfærdspolitik / Christian Albrekt Lasen og Jørgen Goul Andersen Længerevarende ledige i 1994 og 1998 / Jørgen Goul Andersen, Jan Bendix Jensen og Christian Albrekt Larsen

Marginalisering og velfærdspolitik

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
636680
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Frydenlund, 2003
ISBN: 
8778871182