Markedsanalyse i teori og praksis

Note: 
Indhold: Den kvantitative markedsanalyse (Informationsindsamling ; Målgrupper - bindeleddet fra analyse til marketing ; Analysedesign og kontaktform ; Spørgeskemaet og udformning af spørgsmål ; Skalaer ; Stikprøve og usikkerhed ; Interviewarbejde/dataindsamling ; Dataforberedelse) ; Anvendelse af statistiske test i markedsanalysen (Statistiske undersøgelser og hypotesetest ; Repræsentativitet og krydstabeller ; Variansanalyse , Regressionsanalyse) ; Den kvalitative markedsanalyse (Kvalitative analyser ; Fokusgrupper) ; Typer af markedsanalyser (Medieanalyser ; Kommunikationstest ; Produkt- og koncepttest ; Image og tilfredshed ; Rapportering ; Økonomi, opfølgning og feedback)

Markedsanalyse i teori og praksis

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
609727
Nota udgivelsesår: 
2013
Udgave: 
Academica, 2008
ISBN: 
9788776756222