Markedskommunikation

Om markedskommunikationens funktion i og påvirkning af samfundet. Med gennemgang af basale kommunikationsmodeller, og om planlægning af reklamekampagner fra idé til færdigt produkt
Note: 
Indhold: Virksomheders markedskommunikation (Markedskommunikationsformer ; Kommunikationsprocessen ; Omnichannel marketing ; Integreret markedskommunikation ; Støj i kommunikationen ; Kommunikationsplatformen) ; Kommunikationsstrategi ; Kampagens målsætning og målgruppe (Kommunikationsmål ; Mål- og modtagergrupper ; Købsadfærd i relation til kommunikationsmål) ; Sociale medier (Den digitale søgeproces ; Viral markedsføring ; Eksempler på sociale medier) ; Positionering (Produktpositioneringsstrategier ; Positioneringskort ; Repositionering ; Positionering i internationalt perspektiv) ; Branding (Corporate branding og produktbranding ; Afsenderfokuseret og modtagerstyret branding ; Værdier i branding ; Celebrity branding ; Sensory branding ; Storytelling ; Reputation management) ; Kommunikationsparametrene (Public Relations ; Sales promotion ) ; Direct marketing (Direct marketings anvendelsesområder ; Direct marketing-værktøjer ; E-mail markedsføring ; Big data) ; Sponsering (Traditionel sponsering ; Muligheder og risici ved sponsering ; Ny tilgang til sponsering) ; Journalistik (Kommercielle nyheder ; Layoutet og nyhedstrekanten ; Arkiv- og reportagebilleder) ; Reklamepsykologi (Perceptionspsykologi ; Gestaltpsykologi ; Personlighedsteori ; Semiotik ; Neuromarketing ; Nudging ; Reklameeksempler) ; Reklameanalyse (Budskabsindhold og -udformning ; Virkemidler ; Analyse af illustrationer ; Reklameanalyse - trin for trin ; Analyse af Sorbits-reklame ; Lav din egen reklame - trin for trin) ; Oplevelsesbaseret kommunikation (En model for oplevelsesbaseret kommunikation ; De fire oplevelsesdomæner ; Autencitet ; Oplevelsens opbygning ; Tematisering og sensory branding ; Events) ; Juridiske og etiske retningslinjer for markedskommunikationen (Internationale retningslinjer for markedskommunikation ; Markedsføringsloven ; Retningslinjer for radio- og tv-reklamer) ; Offlinemedier (Dagblade, gratisaviser og webaviser ; Distriktsblade ; Ugeblade og magasiner ; Fagblade og tidsskrifter ; Tryksager ; Trafikreklamer ; Tv-reklamer ; Radio- og biografreklamer) ; Onlinemedier (Owned medier ; Paid medier ; Earned medier ; Onlinestrategi) ; Medieplanlægning og budgettering (Medievalg ; Budgettering af reklameomkostningerne ; Tidsmæssig planlægning af kommunikationsaktiviteterne ; Virksomhedens sociale medieplatform) ; Kontrol af kommunikationsindsatsen (Effektmålinger ; Præ-testmetoder ; Post-testmetoder ; Rentabilitetskontrol) ; Informations- og oplysningskampagner (Informations- og oplysningskampagners kendetegn ; Kommunikationsarbejdets platform)

Markedskommunikation

Grundigt bearbejdet
Bognummer: 
635799
Nota udgivelsesår: 
2017
Udgave: 
Systime, 2016, (3. udgave)
ISBN: 
9788761684431